Hơn 1.500 ha lúa tại Sóc Trăng bị ảnh hưởng do hạn hán, mặn xâm nhập

02-04-2024, 20:42

Tại Sóc Trăng, nắng nóng liên tục từ nhiều tháng qua cộng với tình hình mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã làm trên 1500 ha diện tích lúa Đông - Xuân muộn xuống giống không theo quy hoạch của nông dân thiếu nước sản xuất có nguy cơ bị thiệt hại hoàn toàn.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Kinh tế

Xem thêm