Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Hà Giang

21-09-2023, 22:24

Ngày 21/9 tại trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị đã có làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

S Việt Nam

Hà Giang

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm