Bộ Công an đề xuất trẻ từ 15 tuổi được điều khiển xe gắn máy

21-05-2024, 06:50

Tại dự thảo dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất, thay vì giữ đề xuất người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy, ban soạn thảo sửa đổi, đề xuất người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển loại xe này.

Xem thêm