Bộ GD&ĐT đề nghị đính chính về số liệu cử nhân thất nghiệp

12-10-2022, 07:01

Liên quan đến thông tin cho rằng: có tới 30,8% lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thất nghiệp sau khi ra trường. Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa có phản hồi, khẳng định thông tin này là không chính xác.

Thông tin phản hồi phản bác

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm