Bộ giáo dục tiếp tục thẩm định sách giáo khoa theo chương trình mới

18-01-2024, 06:31

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm