Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Hàn Quốc, Philippines

28-01-2023, 13:11

Ngày 27/01, Lầu Năm góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ bắt đầu chuyến công du Hàn Quốc và Philippines từ ngày 28/1 (theo giờ Mỹ), song từ chối đề cập chương trình nghị sự chi tiết của chuyến thăm.

Xem thêm