Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông

06-03-2023, 07:00

Ngày 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Jordan, bắt đầu chuyến thăm các nước Trung Đông nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho những đồng minh chính trong khu vực.

Xem thêm