f
Tự động phát sau

Bolivia phát triển ứng dụng bảo vệ phụ nữ

22-05-2022, 07:06

Nhằm hỗ trợ nữ giới trước tình trạng bạo lực giới, một nhóm phụ nữ bản địa Bolivia đã phát triển ứng dụng điện thoại có thể bảo vệ mạng sống của người dùng.