Brazil quyết tâm bảo vệ rừng Amazon

18-06-2024, 21:22

Ngày 17/6, Tổng thống Brazil đã kêu gọi đẩy nhanh hành động chống lại các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang phá hủy rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới Amazon - “lá phổi xanh” của hành tinh.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm