Cà Mau giao nhận hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

27-02-2024, 19:13

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 27/2, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã trang trọng tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn 1.029 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

S Việt Nam

Cà Mau

Quốc phòng - An ninh

Địa phương

Xem thêm