Thanh niên tỉnh biên giới Lào Cai hăng hái lên đường nhập ngũ

27-02-2024, 12:05

Sáng 27/2, 9 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lào Cai đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. 900 thanh niên ưu tú của tỉnh biên giới Lào Cai khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bàn giao về các đơn vị: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh Lào Cai, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, Lai Châu và Sư đoàn 316 (Quân Khu 2).

S Việt Nam

Lào Cai

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm