Thêm 7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân

26-02-2024, 06:35

Ngày 26/2, sẽ có 7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế thuộc Quân khu 4 và các quận, huyện Hà Nội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm