Thanh niên Phú Yên hăng hái lên đường nhập ngũ

25-02-2024, 11:04

Sáng 25/2, cùng với thanh niên trong cả nước, 2.163 thanh niên ưu tú tỉnh Phú Yên hăng hái lên đường nhập ngũ; trong đó có 1.853 thanh niên đến các đơn vị quân đội và 310 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

S Việt Nam

Phú Yên

Quốc phòng - An ninh

Địa phương

Xem thêm