Sư đoàn 304 tiếp nhận 650 chiến sĩ mới

25-02-2024, 20:16

Sáng nay ( 25/2) Sư đoàn 304, Quân khu 2 đã tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới được tuyển chọn tại các địa phương. Công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới cũng đã được đơn vị tiến hành chu đáo, đúng kế hoạch đã đề ra.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm