Quảng Bình có hơn 950 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự

26-02-2024, 13:06

Sáng 26/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024 tiễn chân các thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

S Việt Nam

Quảng Bình

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm