Ca nhiễm Adenovirus tăng mạnh

15-09-2022, 22:10

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ tháng 8 đến nay, số ca bệnh Adeno dương tính phát hiện tại Bệnh viện gia tăng đột biến. Tính đến ngày 12/9, tổng số ca nhiễm Adenovirus được ghi nhận tại Bệnh viện là 412 ca, nhiều hơn cả năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ, trong đó đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong có nhiễm Adenovirus.

Xem thêm