f
Tự động phát sau

Các bên Sudan ký thỏa thuận sơ bộ

06-12-2022, 08:07

Hôm qua ngày 05/12, quân đội Sudan và lãnh đạo các nhóm dân sự đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Bắc Phi này.