Các bệnh viện sãn sàng trực cấp cứu xuyên Tết

06-02-2024, 18:39

Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã lên kế hoạch ứng trực với nhân lực và cơ số thuốc, thiết bị đầy đủ.

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm