Các cửa khẩu tại Lạng Sơn duy trì hoạt động trong dịp lễ

02-09-2023, 06:58

Vào dịp quốc khánh 2/9, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. 6 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh gồm cửa khẩu Hữu Nghị, Cốc Nam, Na Hình, cửa khẩu Song phương Chi Ma, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu phụ Tân Thanh sẽ hoạt động xuyên dịp lễ 2-9.

Xem thêm