Các trường y Hàn Quốc đề xuất giải pháp cho khủng hoảng y tế

22-04-2024, 08:54

Hiệu trưởng các trường y ở Hàn Quốc ngày 21/4 đã kêu gọi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol không tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y cho năm tới và cần thảo luận về việc tăng chỉ tiêu trong tương lai với cộng đồng y tế thông qua một cơ quan tư vấn chung.

Xem thêm