Campuchia bắt quản lý casino giam giữ lao động Việt Nam

22-08-2022, 19:50

Cục Di trú Campuchia cho biết một đoàn kiểm tra đã trực tiếp tới sòng bạc Golden Phoenix ở tỉnh Kandal, nơi 42 người Việt chạy trốn gần đây và bắt giữ quản lý sòng bạc để thẩm vấn.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Pháp luật

Xem thêm