Cần cơ chế vượt trội để phát triển thủ đô

21-05-2024, 17:39

Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Truyền hình Thông tấn đã ghi nhận ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội về sự phát triển của Thủ đô thông qua góp ý với Luật Thủ đô và nhiều quy định khác về văn hóa, an toàn thực phẩm.

Chính trị

Địa phương

Xem thêm