Cần có chiến lược cho xuất khẩu gạo

29-02-2024, 18:45

Việt Nam là một trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Tất cả sự thay đổi về chính sách, biến động về cung cầu và khuynh hướng giá cả của các quốc gia đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngành gạo Việt Nam. Do đó, cần có chiến lược xúc tiến thương mại cho  ngành hàng này. Đây nhận định của các đại biểu tại Hội nghị "Đánh giá tình hình xuất khẩu và định hướng công tác xúc tiến thương mại phát triển thị trường Gạo năm 2024” được Bộ Công Thương tổ chức ngày 29/2.

Xem thêm