Cần có chính sách phù hợp để lực lượng bảo vệ rừng bám rừng

02-05-2024, 07:57

Tây Ninh hiện có khoảng trên 73.000 ha rừng. Thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài nhiều tháng qua, khiến dự báo cháy rừng tại Tây Ninh được nâng lên cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm; các lực lượng bảo vệ rừng luôn phải túc trực phòng chống cháy rừng 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, những chính sách để động viên lực lượng này trong những mùa cao điểm phòng chống cháy rừng lại chưa tương xứng.

S Việt Nam

Tây Ninh

Địa phương

Xã hội

Xem thêm