Cần có chính sách thúc đẩy du lịch xanh

05-04-2022, 16:39

Năm du lịch quốc gia 2022 khẳng định thông điệp hướng tới một nền du lịch xanh. Trong đó, Quảng Nam được chọn là nơi đăng cai các sự kiện chính, cũng là địa phương tiên phong trong cả nước đã ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh. Dù đã có những nền tảng thuận lợi nhất định, nhưng cũng còn không ít khó khăn và rất cần những giải pháp hỗ trợ thiết thực để thúc đẩy quá trình xanh hóa ngành du lịch. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Du lịch

Xem thêm