Cần hành lang pháp lý để thúc đẩy công nghệ AI và Blockchain

24-04-2024, 21:58

Hướng tới kỷ niệm 2 năm thành lập và phổ cập kiến thức về những công nghệ mới, chiều nay, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai.

Xem thêm