Cần ngăn chặn hàng thẩm lậu từ biên giới qua thương mại điện tử

27-12-2023, 06:23

Ngày 26/12, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã làm việc với Ban chỉ đạo 389 Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vấn đề được quan tâm nhất là tình hình kinh doanh hàng lậu qua sàn thương mại điện tử ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh trong nước. Ghi nhận thực tế tại Thôn La phù, huyện Hoài Đức và thôn Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Xem thêm