Cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tăng năng suất

10-01-2023, 20:01

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, Việt Nam có những bước đột phá về số hóa và thương mại điện tử nhưng năng suất lao động tăng chậm và có xu hướng giảm. Đây là nhận định được chỉ ra tại Báo cáo "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số ở Châu Á để thúc đẩy năng suất" do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố ngày 10/1 tại Hà Nội.

Xem thêm