Cẩn trọng với cảnh báo “Xác minh ID Apple”

12-04-2024, 17:34

Nhiều người dùng tại Việt Nam tỏ ra lo lắng trước nguy cơ tấn công mạng khi thấy điện thoại iPhone yêu cầu xác thực tài khoản Apple ID lạ trên máy, tuy nhiên điều này chưa có căn cứ.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm