Cần xử lý quyết liệt tình trạng ô nhiễm môi trường tại Tây Ninh

01-05-2024, 08:49

Tây Ninh hiện có 64 nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột sắn, đa số đều được cấp Giấy phép môi trường. Tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống gần khu vực các nhà máy sản xuất tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh liên tục phản ánh các doanh nghiệp, nhà máy thường xuyên xả chất thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của người dân. Ngành chức năng của tỉnh đã nhiều lần vào cuộc xử phạt nặng đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp chây ì, cố tình vi phạm, khiến người dân bức xúc.

S Việt Nam

Tây Ninh

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm