Căng thẳng tiếp diễn trong ngành y ở Hàn Quốc

21-04-2024, 11:21

Ngày 20/4 Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), nhóm vận động hành lang lớn nhất ở nước này dành cho các bác sĩ, đã bác bỏ đề xuất mới của chính phủ nước này về việc trao quyền tự chủ tuyển sinh năm 2025 cho hệ thống các trường y trên cả nước.

Xem thêm