Cảnh báo 7 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến

08-04-2024, 06:47

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa đưa ra khuyến nghị người dân cảnh giác với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến, gồm 5 hình thức diễn ra trong nước và 2 hình thức được các đối tượng thực hiện ở quy mô quốc tế.

Xem thêm