Cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng

16-05-2024, 06:53

Công an các tỉnh ở miền Tây (Tiền Giang, Trà Vinh…) vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 - 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm