f
Tự động phát sau

Cập nhật thiệt hại do bão số 4

28-09-2022, 22:59

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 19h hôm nay, bão số 4 đã gây thiệt hại như sau