Cầu nối hợp tác khoa học Việt Nam - Vương quốc Anh

21-02-2024, 07:19

Với 154 thành viên là các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp và nghiên cứu sinh Việt Nam đang làm việc tại hơn 60 trường đại học ở Anh và Ireland, Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland đã có hơn 3 năm hoạt động rất hiệu quả. Hội đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Ireland.

TTXVN Toàn Cầu

Vương Quốc Anh

Ngoại giao

Xem thêm