Chậm khôi phục cơ sở hạ tầng sau mưa lũ

11-11-2023, 11:34

Sau các trận bão lũ năm 2022, tỉnh Quảng Nam được Trung ương hỗ trợ 150 tỷ đồng, địa phương trích ngân sách và nguồn tiết kiệm chi được gần 170 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại cơ sở hạ tầng, hỗ trợ dân sinh và khôi phục sản xuất. Tuy nhiên đến nay, các nguồn vốn này giải ngân chưa đến 40%. Theo đó, nhiều công trình khôi phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất còn đang thi công dỡ dang, người dân vùng lũ chịu khổ chồng lên khổ.

Xã hội

Đời sống

Môi trường

Xem thêm