Chào Xuân 2024, cùng bàn về chữ Thọ

12-02-2024, 09:19

Trong bộ Tam đa Phúc Lộc Thọ thì chữ Thọ xếp thứ 3, còn trong ngũ phúc thì chữ thọ lại xếp ở vị trí chủ. Thọ là mong ước sống lâu, sống khỏe, sống vui và có ý nghĩa. Với nghĩa rộng, chữ "Thọ" có thể được hiểu là sự phát triển bền vững và chắc chắn của cá nhân, cộng đồng. Đây là việc duy trì sự ổn định, phát triển một cách lành mạnh, và đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài. Vậy làm thế nào để chúng ta đạt được chữ “Thọ” theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng.

Chuyện hôm nay

Đừng Bỏ Lỡ

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm