Chè Shan tuyết Hồng Thái - Na Hang đủ điều kiện xuất khẩu đi châu Âu

01-11-2023, 13:16

Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức cấp mã số vùng trồng cho vùng chè Shan tuyết Hồng Thái (Na Hang) đủ tiêu chuẩn điều kiện xuất khẩu đi thị trường châu Âu (EU).

S Việt Nam

Tuyên Quang

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm