Chi tiêu quốc phòng châu Âu lần đầu vượt 200 tỷ euro

08-12-2022, 20:21

Trong năm 2021, chi tiêu quốc phòng của châu Âu đã lần đầu tiên vượt mốc 200 tỷ euro, chiếm 1,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP của 26 quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA). Thông tin này được EDA công bố ngày 8/12 trong báo cáo dữ liệu quốc phòng hàng năm. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Xem thêm