Chiến sự tiếp diễn căng thẳng ở Gaza

14-04-2024, 07:14

Chiến sự vẫn tiếp diễn căng thẳng khi quân đội Israel ngày 13/4 đã tấn công nhiều vị trí của lực lượng Hamas ở Gaza cũng như phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Xung đột Hamas - Israel

Xem thêm