Chiến thắng Điện Biên Phủ với nước Pháp

07-05-2024, 18:09

Ngày 07/5/1954, cả nước Pháp như chết lặng. Im lặng trên chiến trường và im lặng trên chính trường. Với người Pháp, Điện Biên Phủ là một đốm đen trong lịch sử. 70 năm sau, người dân Pháp đang chia sẻ với Việt Nam những giá trị chung về hòa bình và đoàn kết. PV TTXVN đưa tin từ Paris.

Pháp

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Hào khí Điện Biên

Xem thêm