Chiến thắng trên đồi A1 - Huyền thoại của lịch sử chiến tranh Việt Nam

07-05-2024, 06:26

Điện Biên Phủ, một cái tên tự hào được gắn với những địa danh lịch sử như Mường Thanh, khu trung tâm đề kháng Him Lam, Hồng Cúm, căn cứ địa Mường Phăng… Và đặc biệt là đồi A1 nơi đã diễn ra trận chiến lịch sử kéo dài 39 ngày đêm.. Trước giờ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành và kỷ niệm trọng thể 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phóng viên Trung Kiên đang có mặt tại đồi A1 sẽ thông tin về địa điểm đặc biệt này.

S Việt Nam

Điện Biên

Chính trị

Địa phương

Hào khí Điện Biên

Xem thêm