Trận chiến trên đồi A1

06-05-2024, 17:43

39 ngày đêm là trận đánh dài ngày nhất trong Chiến dịch Điện Biện Phủ, diễn ra tại đồi A1 – nơi được Pháp xây dựng trở thành điểm đề kháng mạnh nhất trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Việc chiếm được A1 có ý nghĩa quan trọng, giúp Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành chiến dịch lịch sử.

S Việt Nam

Điện Biên

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Hào khí Điện Biên

Xem thêm