Ký ức Điện Biên trong trái tim người lính

05-05-2024, 18:42

70 năm trôi qua, ký ức của những người lính Điện Biên Phủ đang sinh sống ở Ninh Bình vẫn hằn in về một thời gian khổ nhưng rất hào hùng. Những ký ức mà mỗi người lính mang theo là những mảnh ghép chân thực về chiến thắng lịch sử vĩ đại “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc, nhắc nhở thế hệ sau trân trọng hòa bình, tiếp tục phát huy tinh thần, hào khí Điện Biên.

S Việt Nam

Ninh Bình

Chính trị

Hào khí Điện Biên

Xem thêm