Người lính Điện Biên và ký ức không thể nào quên

05-05-2024, 20:32

Đã 70 năm trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Trong số các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Đỗ Tiến, ởthành phố Tuyên Quang - người trực tiếp tham gia 3 đợt tấn công từ ngày 13/3 đến ngày 7/5 năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những kỷ niệm, ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt, về một thời gian khổ nhưng hào hùng vẫn không hề phai nhạt.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Chính trị

Xem thêm