Chính phủ Hàn Quốc mạnh tay xử lý khủng hoảng y tế

28-02-2024, 13:10

Liên quan tới cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc. Ngày 27/2, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các hành động pháp lý đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng theo hướng không nhượng bộ trước làn sóng nghỉ việc tập thể của các bác sĩ. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Hàn Quốc

Y tế

Xem thêm