Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2

27-02-2024, 12:01

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 11 nội dung gồm 5 dự án luật, 5 đề nghị xây dựng pháp luật và nội dung về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Y tế

Phạm Minh Chính

Xem thêm