Chính phủ mới của Singapore ưu tiên cho sự tiếp nối và ổn định

15-05-2024, 21:30

Nhân việc chính phủ mới của Singapore nhậm chức, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn với Phó Giáo sư Bilveer Singh, Phó trưởng khoa Khoa học Chính trị, Đại học Quốc gia Singapore, nhận định về việc chuyển giao lãnh đạo tại “đảo quốc này”. Theo Phó Giáo sư Bilveer Singh, sự chuyển giao này sẽ không tạo ra thay đổi chính sách và ưu tiên của chính phủ mới vẫn là sự tiếp nối và ổn định.

Singapore

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Xem thêm