Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động phối hợp khăng khít, hiệu quả

26-05-2024, 17:21

Ngày 26/5, sau khi dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động Quốc gia năm 2024”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm