Chính sách pháp luật quốc tịch đối với người Việt Nam ở nước ngoài

09-09-2022, 18:58

Chiều ngày 9/9, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức buổi tọa đàm Chính sách pháp luật quốc tịch đối với người Việt Nam ở nước ngoài ở Châu Âu.

Xem thêm